De9Muzendag Toneel voor gymnasium 1

Op dinsdag 20 februari 2018 gaan de leerlingen van gymnasium 1 o.l.v. Roel Keulen en ondersteund door enthousiaste leerlingen van de hogere klassen een hele dag aan de slag met stukjes uit Griekse verhalen.
In de ochtend repeteren zij in kleine groepjes om dan ’s middags samen de resultaten ten tonele te brengen.