Het gymnasium van het SMC heeft weer reden tot feest. Bijna iedereen is geslaagd! Van harte gefeliciteerd! De afgelopen en komende weken staan in het teken van examenfeesten. Mooi hierbij zijn ook de ontmoetingen met oudleerlingen, zoals hiernaast het weerzien met Niek (links) en Camiel (rechts). Toch bleek er nog wat oud zeer te leven. Bij de diplomauitreiking van afgelopen jaar was Camiels mentor ernstig in gebreke gebleven. Hij had verzuimd te vermelden dat Camiel Cum Laude was geslaagd! En hij had hem wel een ‘Sokrates-certificaat’ bezorgd waarvoor Camiel achteraf maar liefst €35 lidmaatschapsbijdrage moest betalen! Dus Camiel, bij dezen: excuses voor mijn falen en we schreeuwen het van de daken:

Ook Camiel was

Cum Laude

geslaagd!