Het Evangelie van de vrouw van Jezus

Lezing SMC
Donderdag 6 februari 2014
Aanvang 19.30 uur

Prof. dr. Jacques van der Vliet: ‘Het Evengelie van de vrouw van Jezus: de geschiedenis van een vervalsing.’

Tijdens een internationaal Koptologisch congres dat in september 2012 in Rome plaatsvond, presenteerde een Amerikaanse collega, Prof. Karen King van Harvard Divinity School, een sensationele vondst: een papyrus met een fragment van een Koptische tekst waarin Jezus spreekt tot zijn leerlingen spreekt over ‘mijn vrouw’ en zegt dat hij ‘met haar verkeert’. Een goed georkestreerde publiciteitscampagne zorgde ervoor dat het nieuws van deze ontdekking direct over de hele wereld werd verspreid. helaas bleek de tekst al snel een vervalsing.

Deze lezing gaat over de wetenschappelijke achtergronden van deze vervalsing: wat behelst de papyrus precies en wat maakt het interessant met juist zo’n document naar buiten te treden?

 

 

Comments are closed.