Praktisch

Bij de mentor kunt u terecht voor alle vragen over de studiebegeleiding, persoonlijke begeleiding en ‘eerste-lijns’-vragen, bij de leidinggevende Mariet Oosterbaan voor klachten, afwezigheidsmeldingen en dergelijke. Het zorgteam kunt u benaderen voor problemen die de taak van de mentor wegens de aard van problematiek overstijgen. Een verwijzing naar het zorgteam verloopt overigens altijd via de mentor.

Kernteam gymnasium
Mentoren per klas

Ontwikkeldocent gymnasium

Willie J.J. Arets (Mu/CKV)
Vera E.J.W. Boumans (Bi/Na)
Frits M.D. Huntjens (Wi)
Margriet L.M. Kerkhofs (En)
Roel W.M. Keulen (Kl)
Elly J.E. Leunissen
Sanne Mols (Kl)
Gody A.E. Philippen (Ne)
Maria J.C. de los Santos (Ak/Gs)
Kim M.H. Starmans (Wi)

Mariet Oosterbaan

Peter J.P. Troquet (Wi/Na)
Carla J. Alting (En)
Romain H.G.M. Bardoul (Kl)
Gerbert H.C. Faure (Fil)
Ludwig A.L.J.J. Geijsen (Fil/Mu)
Arthur P. v.d. Heijden (Sk/Nlt)
Karolien P.L. Lemeer (Bi/Na/Nlt)
Harry H. Oomen (LO)
Marilene H.E.A.G. Stroucken ((Ne)
Leonie H.C.M. Thissen (Fa)

V3B – Kim Starmans
V3C – Vera Boumans   
AG1B – Frits Huntjens

Het zorgteam: bij wie moet u zijn?
Downloads

Zorgcoördinator:
Begeleider passend onderwijs:
Schoolmaatschappelijk werker:
Counselor:
Psycholoog:
Medewerker maatwerkklas / dyslexiespecialist:

Mevr. G. Marx
Mevr. J.T.M. Grootjans
Mevr. N. van Loo
Vacature
Mevr. drs. Y.H.J.M. Rieff
Mevr. M. Claus