Nacht van de Mythen

Ieder jaar voeren leerlingen van 1 t/m 6 gymnasium op geheel eigen wijze toneel- en muziekstukjes op die (niet altijd even duidelijk) gebaseerd zijn op Griekse mythen en Romeinse verhalen. Om de leerlingen warm te draaien gaat aan deze avond zowel in klas 1 als in klas 2 een De9Muzendag Toneel vooraf. De hogere klassen hebben deze introductie niet meer nodig! De organisatie van de Nacht is grotendeels in handen van de leerlingen zelf. Er wordt samen gepland, gebrainstormd en gerepeteerd. De vrijdag van de uitvoering staat geheel in het teken van de laatste voorbereidingen en de puntjes op de i. Een hele dag samen in de aula! De avond zelf wordt gepresenteerd door de organisatie en opgevrolijkt door een deskundige jury, die de stukjes van commentaar voorziet en aan het einde enkele prestigieuze prijzen uitreikt.

Wil je weten wanneer de Nacht van de Mythen dit schooljaar plaatsvindt? Houd deze website dan in de gaten. Binnenkort wordt de agenda gepubliceerd.