Livia, eerste keizerin van Rome

Lezing SMC
Donderdag 16 januari 2014
Aanvang: 19.30 uur

Drs. W. van der Leest: ‘Livia, eerste keizerin van Rome. Een materiële biografie.’

De antieke biografie als genre is ontstaan in een interactie tussen de geschiedschrijving enerzijds en het encomium (de lofrede) anderzijds, doordat in de antieke periode het schrijven van deze aard een tijdverdrijf was van de intellectuele, en dus mannelijke, elite, met als publiek hun eigen intellectuele kring. Dus waren ook de personen die waardig genoeg werden geacht om als onderwerp te fungeren, ‘the usual suspects’, politieke grootheden, militaire leiders en andere geniale mannen die de Romeinse deugden met verve belichaamden. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat er geen enkele Romeinse vrouw is over wie een biografie is geschreven.

Toch is het mogelijk een biografie over een Romeinse vrouw te presenteren. Niet een literaire biografie, maar een materiële.

In deze lezing zal één van de interessantste vrouwen uit de Romeinse tijd centraal staan, te weten Luvia Drusilla, echtgenote van keizer Augustus. Hoewel zij geen onderwerp van de literaire biografie is geweest, markeerde Livia, net als de biografische grootheden, een breekpunt in de geschiedenis en diende zij als voorbeeld voor anderen. Haar positie in het epicentrum van het Romeinse Rijk verschafte haar de mogelijkheid om de heersende norm te doorbreken. In de periode waarin vrouwen nog geen plek kenden in de politieke ruimte, zou Livia letterlijk en figuurlijk centraal een rol gaan spelen in het Rijk.

 

 

Lezing over Sparta

donderdag 12 december 2013

Het Nederlands Klassiek Verbond organiseert door het jaar heen lezingen op het Sint-Maartenscollege. Op 12 december aanstaande geeft Eveline Rutten, promovenda Grieks aan de Radboud Universiteit Nijmegen een lezing over Sparta, getiteld  ‘Feit en fictie? De Spartaanse mirage.’
Het bekende beeld van Sparta is dat van een strak georganiseerde, militaire en gedisciplineerde samenleving, waarin alles in het teken staat van oorlogsvoering. De Spartiatai maken de dienst uit op de Peloponnesos en daarbuiten, terwijl de slaafse heloten het land bewerken. Maar is dit terecht? Al in de jaren ’30 van de vorige eeuw plaatste de Fransman François Ollier kanttekeningen bij dit beeld.
De lezing is voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk. We beginnen om 19:30 uur.

Viering naamdag Sint Caecilia

Het Caeciliafeest op het Sint-Maartenscollege

Vandaag vieren we de naamdag van Sint Caecilia. Maastricht, 22 november 2013.
Groep NV5KCV retorica – klas 5 gymnasium – heeft plaatsgenomen in de aula. Het vierde lesuur.

Lieke van Heurn speelt twee composities op viool. Etudes van de pedagoog Pacht. De violiste geeft de innerlijke dialogen een subtiele aandacht. Frederieke Schutgens en Eise Nota openen met puike voordrachten. “Wat is de betekenis van muziek voor jonge mensen van vandaag?” Het onderwerp is breed en iedere spreker zoekt een plausibele afbakening. De inventio is hier een waarlijke opgave. Frederieke is zich bewust van de stijldeugd der verfraaiing. Zo eindigt ze met een citaat, en zet de achterplaatsing adequaat in: “If music be the food of love, play on. Deze waardevolle zin komt van de grootste dichter aller tijden: Shakespeare.” Eise heeft zijn mentale zoekmachine duidelijk vruchtbaar ingezet. Zijn inhoud betreft plaatsen en effecten van harmonieuze muziek. Joost Alma spreekt niet vanachter het gestoelte, maar kiest – gedurfd – het ruime podium. Het gehoor bepeinst zijn gesticulatie.

Paul van Laar speelt Chopin. De bladmuziek wordt vanaf de iPad gelezen. Sjoerd Bijlmakers draait de bladzijden om. De vorm van de compositie is die van een rondeau. De versierende omspelingen worden kundig vertolkt. Noud Janssens oogt lof met zijn aanspreking van het publiek. Terwijl met het feest van Sint Maarten men to the point is met: “Beste leerlingen van het Sint-Maartenscollege,” klinkt de tricolon vandaag op het feest van Caecilia uit zijn mond ad rem als volgt: “Klasgenoten, medestudenten, muziekliefhebbers.” Paul eindigt met een dynamische vertolking van een inventio van J.S. Bach.

De viering is waardig verlopen.

 

Lezing

Socrates als econoom

Het Nederlands Klassiek Verbond had op do-avond
14 november 2013 dr Tazuko van Berkel uitgenodigd om te komen spreken over Socrates als econoom. Een twintigtal belangstellenden vormden het gehoor in de aula van het Sint-Maartenscollege.

Socrates ziet economie niet los van ethiek. Vandaag de dag is de economie een beschrijvende wetenschap. Er wordt geen oordeel uitgesproken over mensen en de manier waarop ze gestalte geven aan hun verlangens en consumptieve behoeften. Socrates’ opvattingen waren normatief. Waar de filosoof nadenkt over de plaats van bezit, goederen, werk, vrienden in een mens zijn leven, vraagt hij de burger nadrukkelijk zich te verhouden tot zijn verlangens. Eerst de moraal, dan het eten. De Athener vraagt een gezond management van vrije verlangens. Socrates zet in op de economie van de lange termijn. Investeren in goede relaties.

Skidelsky met “How much is enough?” (2012) lijkt weer aansluiting te zoeken bij de economische inzichten van de klassieke filosofie.

Binnenkort verschijnt in Palet een uitvoeriger artikel over de lezing van de hand van Tom Koolen (op de foto in nagesprek met de spreekster).

Masterclass Muziek

Een leerzame Masterclass Muziek

De bariton Maarten Koningsberger en de pianist Roger Braun gaven een masterclass Liedkunst en Literatuur.
Een geweldige ervaring!

Ons gymnasium had twee talenten afgevaardigd. Hester van Mourik en Paul van Laar hadden zich gedegen voorbereid en een lied van Robert Schumann ingestudeerd. Het duo vertolkte het gedicht. Lof voor hun uitvoering. Maar een masterclass is er niet voor de lof. De bariton en de pianist lokten opmerkingen uit en gaven aanwijzingen. En toen gebeurde wat het leren zo spannend maakt. Terwijl het publiek in de zaal luisterde – opnieuw luisterde – en de uitvoerende tijdens het optreden aanwijzingen kregen, veranderde hoorbaar en zichtbaar de uitvoering ten goede. Hester van bescheiden naar zelfbewust, ze stónd daar op het podium, en Paul, van technisch goed naar een muzikaal-melodieuze ondersteuning van de zang: een muzikaal inleven in de tekst van de dichter. Wat waardevol dat Willie Arets onze afdeling betrokken heeft bij deze workshop in de Kloosterbiblotheek te Wittem!

 

Nationaal kampioenen

Laurent Bams en Jan Poolen

Eerste record gezwommen in Geusseltbad Maastricht.
En door niemand anders dan Laurent Bams uit Eijsden.

 

Jan Poolen uit Maastricht is Nederlands kampioen jongleren geworden.
Op de nationale kampioenschappen won hij zes medailles en een beker.

Nieuwe seizoen Aischylos – 2013/2014

Dit jaar: Filoktetes van Sophokles.

Bezoek Augustinianum

Donderdag 6 juni 2013
Op donderdag 6 juni heeft het gymnasium bezoek gehad van een delegatie van het Augustinianum uit Eindhoven. De school doet al enkele jaren mee in het Aischylosproject en was onder de indruk van inhoud en uitstraling van ons gymnasium. Tijd dus voor een werkbezoekje.

Huib Geboers, Willie Arets en Maarten Grond hebben ruim twee uur ervaringen en ideeën uitgewisseld met de rector, de teamleider VWO-bovenbouw, een classica en de KCV-docente van het Augustinianum. Historie van ons gymnasium, lessentabellen, projecten, draagvlak, concurrentie, randvoorwaarden, management, PR, passie, tijdsinvestering kwamen ter sprake. 
Uiteindelijk is het natuurlijk niet zo heel gecompliceerd. Met een gepassioneerd docentenkorps, aangevuurd door intelligent management, bouw je een prachtige school, en dus een prachtig gymnasium. Geen beperkingen opleggen aan docenten, geen beperkingen opleggen aan leerlingen en iedereen op de juiste plek het juiste laten doen.

De conclusie van de sessie was eensluidend: een zeer inspirerende bijeenkomst.

Wonen en werken naast de bouwkuip

Donderdag 25 april 2013.

De Limburger.

“In de voortuin van het Maastrichtse Sint-Maartenscollege wordt hard gewerkt aan de ondergrondse A2. Veel overlast heeft de middelbare school daar niet van. Integendeel. De tunnelbouw is ‘juist een hartstikke interessant studie-object’.”

A2 project

Verrijkingslessen Groep 7/8

Dinsdag 16 april 2013

Tove, Michele en Nina (groep 8 Aloysiusschool)
volgen lessen bij het Sint-Maartenscollege.

Dinsdagmiddag, van 13.00 tot 15.00 uur, zijn we naar het SMC gegaan voor de eerste verrijkingsles. Dit doen we vier dinsdagen. Deze week hadden we Grieks, volgende week hebben we Grieks en sterrenkunde, na de vakantie hebben we Grieks en filosofie en als afsluiting hebben we twee uur Latijn. Toen we daar aankwamen, werden we binnen begeleid naar het goede lokaal. Daar wachten meneer Grond op de leerlingen. Meneer Grond is de docent van Grieks. Toen alle 26 kinderen binnen waren, begon meneer Grond met vertellen. Eerst kregen we iets te weten over Grieks. Hij vertelde bijvoorbeeld een korte mythe over Apollo en de nimf Daphne. Daarna was de opdracht om de Griekse letters te ontcijferen. Je kreeg een blaadje met daarop drie talen: Nederlands, Latijn en Grieks. Door de namen te vergelijken kon je achter de Griekse letters komen. Nadat we een uurtje bezig waren, kregen we een kopje thee. Terwijl we de thee opdronken, zette meneer Grond een Grieks liedje op. Dat was wel grappig om te horen. Na de korte pauze gingen we verder met ontcijferen. Al gauw gingen we kijken welke letters we zeker wisten. Uiteindelijk hebben we de andere letters ook nog gevonden of gekregen van meneer Grond. Twee uur leek heel lang, maar het was heel snel om. We verheugen ons op de volgende week!

 

Nacht van de Mythen 2013!

Vrijdag 12 april 2013

staat de aula van het SMC helemaal in het teken van Griekse goden en Romeinse mythes! Want het is weer zover: de Nacht van de Mythen gaat vrijdag plaats vinden!

Een avond vol met toneelstukjes, die allemaal in het teken van de oudheid staan. De leerlingen hebben al hun creativiteit gebruikt in het bedenken van de mooiste stukjes, dus het belooft een fantastische avond te worden! 

Dit alles gaat plaats vinden op vrijdag 12 april om 20.00 uur in de aula van het Sint-Maartenscollege, Noormannensingel 50. Kaartjes zijn aan de deur te verkrijgen voor 2 euro.

Zorg dat je er bij bent!

Driemaal De9Muzen op één dag

15 januari 2013

D9Mdag Avenue2

Leerlingen van Gym 3 hebben zich een dag ondergedompeld in het wel en wee van het project Avenue2. In het informatiecentrum kregen zij van het projectbureau A2 informatie over het hele traject. Gidsen namen hen mee naar twee uitzichtpunten om een kijkje te nemen bij de bouwput. Met al deze informatie op zak werden er in groepjes onderzoeksvragen geformuleerd. De onderzoeksvragen en de daarbij geformuleerde antwoorden werden gedurende de middag op posters vastgelegd.

 

D9Mdag Het Nieuwe Testament

Leerlingen van Gym 4 zijn deze dag aan de slag gegaan met het vertalen van teksten uit het Nieuwe Testament.
Dit gebeurde onder leiding van de heren Görtzen, Bardoul en Grond en met begeleiding van een aantal leerlingen uit Gym 6. 

 

 

 

D9Mdag Shakespeare

Tenslotte heeft Gym 5 onder leiding van mevrouw Alting, de heer Austen en regisseur Sjeng Verheijden het stuk Romeo and Juliet behandeld en in kleine stukjes ten tonele gebracht.

 

De9Muzenmiddag

9 januari 2013

Op 9 januari 2013 ontving het gymnasium leerlingen van groep 8 van diverse basisscholen.

In verschillende  workshops, zoals bijvoorbeeld ‘De taal van Herakles’ of ‘Herakles tussen de sterren’ maakten zij kennis met verschillende onderwerpen die op ons gymnasium aan bod komen.

Een groep enthousiaste leerlingen van Gym 4 hebben hen de hele middag begeleid. Kijk naar het fotoverslag en de in de workshop ‘Filmkunde’ gemaakte filmpjes.

 

Griekenlandreis 2012

8 november 2012

Op 21 oktober jl vertrok gymnasium 6 naar Griekenland en op 4 november kwam de groep verrijkt en voldaan weer aan inMaastricht. Het was weer een prachtige ervaring. Start hier met het lezen van de dagverslagen over deze reis of kijk naar een selectie van de foto’s. Alle foto’s zijn te zien op onze facebooksite.

De9Muzendagen

Maandag 22 oktober 2012

Gymnasium 1
De nieuwe De9Muzendag: planetarium. De bus bus naar Genk vertrekt om 12:15 uur voor school. Rond 16:00 uur zijn jullie terug. LET OP: ’s ochtends gewoon les. 

Gymnasium 2
Ook gymnasium 2 gaat weer aan de slag op een De9Muzendag. Het thema is filmanalyse.
De dag begint om 9.00 uur. Zorg dat je dan aanwezig bent in de aula met je opgeladen laptop. Om ca. 15.00 uur is het programma afgelopen.

Griekenland

Laatste nieuws

Het is bijna zover: 21 oktober vertrekt 6 gymnasium naar Griekenland.
Lees het laatste nieuws over het vertrek en de bagage.

Nog even de algemene informatie en het reisschema bekijken? Klik hier!

Gedurende de reis wordt het thuisfront op de hoogte gehouden via deze negenmuzensite, via Twitter: @9Muzen en de facebooksite: negenmuzen.nl.

Tongeren en Xanten

(Foto-) verslagen excurssies Tongeren en Xanten

Op 8 oktober jl hebben de leerlingen van 2 gymnasium een bezoek gebracht aan Xanten. In drie groepen hebben zij  in het themapark elkaar via spreekbeurten geïnformeerd over alles archeologen hier gevonden hebben. 
Lees het verslag over deze dag en bekijk de foto’s

De leerlingen van 1 gymnasium zijn  op 10 oktober naar Tongeren geweest en hebben daar het Gallo-Romeins Museum bezocht en een speurtocht gehouden.
Lees het verslag over deze dag en bekijk de foto’s!  

Even voorstellen

Huib Geboers

Geachte ouders, beste leerling,

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Huib Geboers, ik ben 31 jaar  oud en ben op 1 oktober begonnen als teamleider Gymnasium onderbouw op het Sint-Maartenscollege. In meer dan één opzicht een cultuurshock: van Twente naar Limburg, van vmbo naar gymnasium, van oud en vertrouwd naar nieuw en onbekend. Ik verheug me zeer op de samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders om van ieders “schoolloopbaan” een succes te maken!

@huibgeboers

Cambridge-project

Primeur: Cambridge-project op het SMC

In 4 gymnasium maken 17 leerlingen gebruik van de nieuwe mogelijkheid om het internationaal gerenommeerde Cambridge-certificaat te behalen. Bovenop hun gebruikelijke studielast laten deze leerlingen zien dat ze gemotiveerd zijn om het onderste uit de Engelse kan te halen. Begeleider en aanjager van dit project is dhr. J. Austen.

Aischylos repetitieweekend

Weekend 22 en 23 september gymnasium 5: Bacchanten

Eerste repetitieweekend Aischylos. De rollen zijn verdeeld; we kunnen aan de slag. Zowel zaterdag als zondag van 10:00 tot 16:00 uur in de aula van het SMC. Doe gemakkelijke kleding aan. Neem het script mee, een pen en iets te eten/drinken.